רשי, תהלים פרק קאפרק קא, א

חסד ומשפט אשירה.
כשאתה עושה עמי חסד אקלסך ברוך הטוב והמטיב וכשאתה עושה בי משפט, אני אשיר ברוך דיין האמת בין כך ובין כך לך ה' אזמרה.

פרק קא, ב

אשכילה.
אתן לב על דרך התמים. מתי תבא אלי. הדרך הישרה להתהלך בה ואתהלך בתם לבבי אף בקרב ביתי בהצנע כמו בפרהסיא.

פרק קא, ג

סטים.
לשון כי תשטה אשתו (במדבר ה') לסור מן הדרך דישטולמנ"ט בלע"ז.

פרק קא, ד

רע לא אדע.
לא אהב לא אכיר בדבר רע.

פרק קא, ה

אותו לא אוכל.
שיהא חבירי שלא אלמד ממעשיו.

פרק קא, ח

לבקרים אצמית.
מדי יום יום אכרית מעט מעט רשעי ישראל המחויבין מיתה.

הפרק הבא    הפרק הקודם