רשי, תהלים פרק קטופרק קטו, א

לא לנו.
לא בשבילנו ובכושר מעשינו תעשה עמנו. כי לשמך תן כבוד. כדי שלא יאמרו איה נא אלהיהם.

פרק קטו, ז

ולא ימישון.
לשון ימושני אבי (בראשית כ"ז).

פרק קטו, יא

יראי ה'.
אלו הגרים.

הפרק הבא    הפרק הקודם