ראב"ע תהלים פרק קכד

[קכד א]
שיר המעלות לדוד לולי ה' -
גם זה השיר כטעם השיר העליון.

שהיה לנו -
כמו הלנו אתה אם לצרינו.

יאמר נא -
עתה ככל נא שבמקרא.

[קכד, ב]
לולי -
זה היה פעם אחרי פעם.

אדם -
לשון רבים והעד.

[קכד, ג]
אזי -
דימה הצורר לנחל שוטף.

מלת נחלה –
על שלש דרכים וכולם שונים כי נחלה לישראל עבדו החי"ת חטוף בשוא ופתח והה"א סימן נקבה, כמשפט נחלה מכתי פועל עבר מבניין נפעל ותחת החי"ת השוא לבדו, והמלה מלרע נחלה החי"ת בשוא והמלה מלעיל, כי הטעם בנו"ן והה"א נוסף כה"א לילה על כן אמר עבר והטעם כפול.

וטעם חיים –
שבה אל המדברים כאילו אמר בלעונו ואנחנו חיים, וירדו חיים שאולה.

[קכד, ה]
אזי עבר -
הטעם כפול ונחלה ישרת בעבור אחר נחל המים הזדונים.

[קכד, ו]
ברוך, שלא נתננו -
שב אל בלעונו חיים.

[קכד, ז]
נפשינו כצפור -
הטעם שלא היה לנו כח להמלט, כי היינו כצפור רק נמלטנו בשם ה' לבדו שהוא עושה הכל ומי יעמוד לפניו על כן -

[קכד, ח]
עזרנו -
שבידו העליונים והשפלים.


הפרק הבא    הפרק הקודם