ראב"ע תהלים פרק יג

[יג, א]
למנצח, עד אנה -
הטעם אם לא יהיה נושע מאויביו ידמה לעיני בני אדם, כי אלהיו שכחו, או לא ידע אשר קרהו.

[יג, ג]
עד אנה -
אחשוב ואשית עצות בנפשי, כל עת בעבור היגון שהוא בלבבי יומם בעבור שירום אויבי עלי.

[יג, ד]
הביטה -
כנגד תסתיר את פניך.

פן אישן -
שינת המות, כי השמות בכח הפעלים.

[יג, ה]
פן יאמר, יכלתיו -
יכול פועל עומד, על כן כמו יכלתי לו, כמו ויזעקוך, ויזעקו אליך, או לך.

[יג, ו]
ואני -
ואין לי חסד שאבטח בי, כי אם בחסדך ולמען זה הבטחון, יגל לבי.הפרק הבא    הפרק הקודם