רשי, תהלים פרק קלפרק קל, ד

כי עמך הסליחה.
לא נתת רשות לשליח לסלוח, כמו שנאמר: (שמות כג) כי לא ישא לפשעכם. למען תורא. על זאת שלא יהא אדם בטוח על סליחת אחר.

פרק קל, ה

קויתי ה' קותה נפשי.
קווי אחר קווי כעין (לעיל כ"ז) קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה כעין משומרים לבקר שומרים לבקר.

פרק קל, ו

נפשי לה' משומרים לבקר.
הריני מן המצפים לגאולה. שומרים לבקר. מצפין וחוזרין ומצפין קץ אחר קץ, (מצאתי).

הפרק הבא    הפרק הקודם