רשי, תהלים פרק קלאפרק קלא, א

ה' לא גבה לבי וגו'.
לא נהגתי שררה, לא עשיתי גדולות תענוגות בנינים ונטיעות כעין שעשה בני הנני עליך כמי שאין לו ידים ורגלים כגולם מוטל לנגדך (סא"א).

פרק קלא, ב

שויתי ודוממתי.
עליך נפשי כגמול שהוא נתון עלי אמו, גמול יונק שדים. כגמול עלי נפשי. נפשי בקרבי לנגדך כיונק שדי אמו.

הפרק הבא    הפרק הקודם