ראב"ע תהלים פרק קמב

[קמב, א]
משכיל לדוד -
על נועם פיוט תחלתו משכיל.

[קמב, ב]
קולי -
זה הוא קולי שאצעק אל השם.

[קמב, ג]
אשפוך -
בעבור היות הקול בגלוי, יהיה שיחי בסתר.

[קמב, ד]
בהתעטף -
כמו: תפלה לעני כי יעטוף.

בהתעטף -
קצתי על קצתי ואתה ידעת הנתיב שחפצי ללכת בו.

ורבי משה הכהן אמר:
נתיבתי שהיא ישרה לנגדך ולא הזכיר הטומנים, כמו: אשר ילדה אותה.
[קמב, ה]
הבט -
אמר רבי משה:

כי הם על לשון צווי.
ולפי דעתי: כי הבט - שם הפועל כמו והצל תציל וראה כמו ראות גם הוא שם הפועל, על משקל למען היה לה ברק.

[קמב, ו]
זעקתי -
כאשר החל יזעק וטעם חלקי בארץ החיים - כי לא אקוה שירפאני אדם מארץ החיים, רק אתה חלקי.

[קמב, ז]
הקשיבה -
כנגד קולי אל ה', כי דלותי מאד. בפנים בסתר כנגד רנתי.

[קמב, ח]
הוציאה -
טעם ממסגר, בעבור היותו במערה וכבר הזכרתי כי כח השמות בפעלים אם כן הוא בי יכתירו צדיקים כתר.
הטעם: שיתפארו כאילו כתר מלכות בראשם.


הפרק הבא    הפרק הקודם