רשי, תהלים פרק קמחפרק קמח, ג

כוכבי אור.
כוכבי לילה.

פרק קמח, ו

חק נתן.
בהם, זה ישמש ביום וזה ישמש בלילה ולא יעבור אותו חק.

פרק קמח, ז

תנינים.
דגים גדולים.

פרק קמח, ח

וברד.
גלצ"א בלע"ז. שלג. ניי"ף בלע"ז. וקיטור. ענין שואה שקורין ברואינ"ה בלע"ז. רוח סערה. העושה את דברו ושליחותו. ואמרו רבותינו שהדברים הללו היו תחלתם גנוזים בשמים ובא דוד והורידן לארץ לפי שהם מיני פורעניות ואין נאה להם להיות גנוזין במגוריו של הקב"ה.

הפרק הבא    הפרק הקודם