ראב"ע תהלים פרק מג

[מג, א]
שפטני -
קח משפטי מאלה המחרפים אותי והם רבים, על כן אמר: מגוי.

וטעם לא חסיד –
בעבור היותי טוב ממנו.

וטעם מאיש מכלל ומפרט, או רמז למולך על הגוי.

[מג, ב]
כי -
טעם אלהי מעוזי - כי אין עוז לי לקחת משפטי ממנו רק בך.

[מב, ג]
שלח אורך -
כנגד קודר אתהלך.

ואמתך -
כנגד מאיש מרמה.

ומלת ינחוני –
כנגד התהלך.

הר קדשך -
הר המוריה.

ומשכנותיך -
העזרות העתידות להבנות בבית שלישי.

[מג, ד]
ואבואה, אל אל -
שהוא שמחת גילי.

וטעם אלהים אלהי
שיראה גוי לא חסיד שאתה אלהי.

[מג, ה]
מה -
ברוח הקודש שיוחיל ישראל אל השם.


הפרק הבא    הפרק הקודם