ראב"ע תהלים פרק סז

[סז, א]
למנצח, אלהים יחננו -
גם זה המזמור לא ידענו מי חברו.

[סז, ב]
אלהים יחננו -
כמו: חנונו אתם, כמו: אשר חנן.

וטעם יברכנו שיוסיף על אשר יחוננו.

וטעם יאר פניו –
שנמצא חן בעיניו כאשר נשאל מאתו.

[סז, ג]
לדעת -
אז יהי נודע דרך השם לברך המעטים ולהושיעם.

[סז, ד]
יודוך -
גם יודוך אז עמים.

[סז, ה]
ישמחו -
הטעם הנה בעבור הטובות שתעשה עמנו.

[סז, ו]
יודוך עמים -
גם בעבור משפטיך כי תצדיק צדיק ותרשיע רשע ותשקיט הארץ, בהשפט הרשע גם על זה יודוך.

[סז, ז]
ארץ -
ושב לבאר מה טעם יברכנו שהארץ תתן יבולה.

[סז, ח]
יברכנו אלהים -
בכל מעשינו אז יראו אותו כל אפסי ארץ, שלא שמעו את כבודו ואת גדלו.


הפרק הבא    הפרק הקודם