ראב"ע תהלים פרק ע

[ע, א]
למנצח לדוד להזכיר -
נועם פיוט תחלתו כן.

[ע, ב]
אלהים, חושה -
בעבור אחר בתחלה כאילו כתוב: אלהים חושה להצילני, כדרך: נר אלהים נשמת אדם ורבים ככה.

[ע, ג]
יבושו -
כאשר תעזרני מיד יבושו.

יסוגו אחור -
בנין נפעל, כמו יכונו יחדיו מגזרת סיג יראה סיגם.

[ע, ד]
ישובו על עקב -
כמו בעקבי הצאן.

ויש אומרים:
בעבור עונש ושכר שמביישים אותי, כמו: בשמרם עקב רב, כמו תגמול, וחלף ישישו כאשר יבושו הם, אז ישישו מבקשיך וירימו קול.

[ע, ו]
ואני -
כמשמעו.

עני ואביון -
או כעני ואביון, או כמחשבת האויבים ולא כמו: אמרי לי אחי הוא.

אל תאחר -
עזרי פועל יוצא, או פועל עומד.

אל תאחר –
כמו מדוע אחרו, להיותך עזרי.


הפרק הבא    הפרק הקודם