רשי, תהלים פרק צופרק צו, א

שיר חדש.
מזמור זה על העתיד וסופו מוכיח כי בא לשפוט את הארץ, בכל מקום שיר חדש על העתיד.

פרק צו, ז

הבו לה' משפחות עמים.
ומה תתנו לו הבו לה' כבוד ועוז.

פרק צו, י

ה' מלך.
לעתיד לבא יהא שיר זה. ידין עמים במישרים. אותם שיהפוך להם שפה ברורה. במישרים. זכיות.

פרק צו, יא

ירעם הים.
להרים קול בתהלה.

פרק צו, יב

כל עצי יער.
כל שלטוני האומות.

הפרק הבא    הפרק הקודם