מצודות דוד, תהלים פרק צחפסוק א
הושיעה לו ימינו. ר"ל איננו צריך תשועה מזולתו כי ימינו הושיעה לו:

פסוק ב
הודיע. טרם בוא התשועה פרסמה ע"י הנביאים ועתה גלה צדקתו לעיני כל:

פסוק ג
זכר. ה' זכר לישראל את החסד שהבטיח באמונתו
אפסי ארץ.
היושבים בקצות הארץ:

פסוק ה
בכנור וגו'. ר"ל בכנור לבד גם בכנור עם קול זמרה יחד לבסם את הקול:

פסוק ז
ירעם. ישמיע קול רעם לשמחה
ומלואו.
הבריות הממלאים אותו:

פסוק ח
ימחאו כף. יכו כף אל כף כדרך השמחים והוא ענין מליצה להורות על רוב השמחה
יחד.
כל ההרים ירננו יחד:

פסוק ט
לפני ה'. השמחה תהיה לפני ה' על כי בא לשפוט
במישרים.
במשפט הישר כראוי לכל אחד ואחד:

הפרק הבא    הפרק הקודם