רשי, רות פרק ד


פרק ד, א
פלני אלמוני.
ולא נכתב שמו לפי שלא אבה לגאול.
פלני אלמני. מתורגם בנביאים (שמואל א' כא) כסי וטמיר.
פלני. מכוסה ונעלם לשון (דברים יז): כי יפלא (בראשית יח): היפלא מה' דבר.
אלמני. אלמון מבלי שם, ס"א אלמוני שהיה אלמן מד"ת שהיה לו לדרוש עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית והוא אמר: פן אשחית את נחלתי.

פרק ד, ד
ואדעה כי אין זולתך.
קרוב לגאול.

פרק ד, ה
ומאת רות המואביה.
אתה צריך לקנות והיא אינה מתרצה אלא אם כן תשאנה.

פרק ד, ו
פן אשחית את נחלתי.
זרעי, כמו (תהלים קכז): נחלת ה' בנים לתת פגם , שנאמר (דברים כג: לא יבא עמוני ומואבי וטעה בעמוני ולא עמונית.

פרק ד, ז
על הגאלה
. זו מכירה.
תמורה. זו חליפין.
שלף איש נעלו. זהו קניין כמו שאנו קונין בסודר במקום נעל, ורבותינו ז"ל נחלקו בדבר מי נתן למי, יש אומרים קונין בכליו של קונה ובועז נתן לגואל ויש אומרים קונין בכליו של מקנה, וגואל נתן לבועז.
וזאת התעודה בישראל. משפט העדות.

פרק ד, י
להקים שם המת על נחלתו.
מתוך שאשתו יוצאה ובאה בנחלה ומכנסת ומוציאה אומרים זאת היתה אשת מחלון שמו נזכר עליה.

פרק ד, יא
כרחל וכלאה.
אף על פי שהיו משבט יהודה ומבני לאה מודים הם על רחל שהיתה עיקרה של בית והקדימו רחל ללאה.
וקרא שם. כלומר יגדל שמך.

פרק ד, יב
כבית פרץ.
שיצאנו ממנו.

פרק ד, יח
ואלה תולדות פרץ.
לפי שייחס את דוד על שמה של רות המואביה חזר ויחסו על שם יהודה.
חסלת מגלת רות.

הפרק הבא    הפרק הקודם