פרק ג
פרק ג, ב
בני אהרן הבכור נדב. יש פסק בין הבכור לנדב לומר שאינו חוזר על נדב, כי נדב מת בלא בנים (פסוק ד) ואין נפקותא בבכורה שלו. אלא חוזר על אהרן שהוא הבכור למשה.

פרק ג, לח
והחנים וגו' לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן. יש פסק בין משה לאהרן לומר משה במקום אחד לבד ואהרן ובניו במקום אחד לבד.

פרק ג, מ
ושא, ג' במסורה. ושם את מספר שמותם. ושא עיניך ימה וצפונה (דברים ג, כז). ואידך ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאתי (תהלים כה, יח). שהיה דוד מתפלל על שנשא מספר בני ישראל. וזהו ושא את מספר שמותם, והמתפלל צריך שיתן עיניו למטה. וזהו ושא עיניך ימה, שיתן עיניו למטה ולא ירים עיניו למעלה.הפרק הבא    הפרק הקודם