פרק ד
פרק ד, יא
את בדיו. בארון (פסוק ד) ובמזבח הנחושת (פסוק יג) כתיב בדיו. ובשלחן (פסוק ח) ובמזבח הזהב כתיב את בדיו לפי שהשלחן ומזבח הזהב כתיב לבתים לבדים (שמות כה, כז. ל, ד) כתיב את לרבות הבתים.

פרק , יט
וחיו. ב', וחיו ולא ימותו. וחיו את בניהם ושבו בתרי עשר (זכריה י, ט) בענין הגאולה. מלמד שהמלאך המות בטל לעתיד לבא. וזהו וחיו את בניהם ושבו - וחיו ולא ימתו.

הפרק הבא    הפרק הקודם