מנחת שי, דברים פרק יג


פסוק ג
ונעבדם. בקמץ חטוף העי"ן כמו ולא תעַבְדם.

פסוק ד
הישכם. היו"ד בחירק.

פסוק ו
כי דבר. הדל"ת רפה.

פסוק ז
בן אמך. הבי"ת רפה.

פסוק יא
וסקלתו באבנים. בעל לשון למודים מנאו בכלל הזרים שהם דגש בתר יהו"א ואפלא מן האפוד כמ"ש בפ' תצוה בפסוק על שני כתפות.

בקש. הבי"ת רפה.

פסוק יב
וכל ישראל. בס"ס הקדמא ביו"ד לא בכ"ף.

פסוק יג
כי תשמע. בס"ס מלת כי במאריך ובמקף.

פסוק יז
ושרפת באש. בס"ס ושרפת בגלגל באש ברביע ואין בהם קדמא אזלא.

פסוק יח
ונתן לך. מאריך בנו"ן.

הפרק הבא    הפרק הקודם