רשי, דברים פרק ה

(ג) לא את אבתינו -
בלבד כרת ה' וגו' כי אתנו:

(ד) פנים בפנים -
אמר ר' ברכיה: כך אמר משה: אל תאמרו אני מטעה אתכם על לא דבר, כדרך שהסרסור עושה בין המוכר ללוקח, הרי המוכר עצמו מדבר עמכם:

(ה) לאמר -
מוסב על (פסוק ד) דבר ה' עמכם בהר מתוך האש לאמר אנכי ה' וגו' ואנכי עומד בין ה' וביניכם:

(ו) על פני -
בכל מקום אשר אני שם וזהו כל העולם.

דבר אחר:
כל זמן שאני קיים. עשרת הדברות כבר פירשתים:

(יא) שמור -
ובראשונות הוא אומר (שמות כ, ח) זכור שניהם בדבור אחד ובתיבה אחת נאמרו ובשמיעה אחת נשמעו:
כאשר צוך -
קודם מתן תורה במרה:

(יד) וזכרת כי עבד היית וגו' -
על מנת כן פדאך שתהיה לו עבד ותשמור מצוותיו:

(טו) כאשר צוך -
אף על כבוד אב ואם נצטוו במרה שנאמר (שמות טו כה) שם שם לו חוק ומשפט:

(טז) ולא תנאף -
אין לשון ניאוף אלא באשת איש:

(יז) ולא תתאוה -
לא תירוג
אף הוא לשון חמידה.
כמו (בראשית ב, ט) נחמד למראה.

דמתרגמינן:
דמרגג למחזי:

(יח) ולא יסף -
מתרגמינן:
ולא פסק.
כי קולו חזק וקיים לעולם.

דבר אחר:
ולא יסף לא הוסיף להראות באותו פומבי:

(כג) ואת תדבר אלינו -
התשתם את כחי כנקבה שנצטערתי עליכם ורפיתם את ידי כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. וכי לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני.


הפרק הבא    הפרק הקודם