רלבג ליהושע פרק כא

[כא, מג]
ואחר זכר שלא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דבר ה' אל בית ישראל הכל בא ואף על פי שכבר נשארו בהן עדין, כמו שזכר במה שקדם, הנה זה בלתי סותר מה שנזכר בזה המקום כי כל הגוים אשר נלחמו בהם נפלו בידם, ואולם נשארו אלו בסבת עצלות יהושע וישראל, לא בסבת העדר השגחת השם יתברך מהם.

הפרק הבא    הפרק הקודם