מצודות דוד, יהושע פרק כגפסוק א
מימים רבים. מסוף ימים רבים:

פסוק ג
הגוים האלה. אשר כבר כבשתם:

פסוק ד
הפלתי וגו'. רצה לומר, הפלתי הגורל להם וגו'.
הנשארים.
אשר עדיין לא כבשתם
בנחלה.
לחלקם בנחלה להשבטים
מן הירדן.
היושבים מן הירדן והלאה, כלפי המערב
וכל הגוים וגו'.
גם הם חלקתים בגורל
והים.
מוסב על מן הירדן, לומר מן הירדן ועד הים הגדול העומד במבוא השמש:

פסוק ה
יהדפם. את הנשארים:

פסוק ו
ימין ושמאל. הוא ענין מליצה, והושאל מההולך דרך ישר, שאין להטות ממנו לא לימין ולא לשמאל:

פסוק ז
לבלתי בוא בגוים. שלא תבואו לכללם להיות כמוהם
ולא תשביעו.
רצה לומר, את הזולת:

פסוק ט
ויורש. ובעבור זה גרש ה' וגו'.
ואתם.
רצה לומר, ואתם הלא ראיתם אשר לא עמד וגו':

פסוק י
איש אחד. כי אחד מכם היה רודף אלף:

פסוק יא
לנפשותיכם. בעבור קיום נפשותיכם:

פסוק יב
תשובו. מאחרי ה', ובאתם בהם לקחת מבנותיהם:

פסוק יג
והיו לכם. הגוים האלה
ולשוטט.
רצה לומר יכאיבו לכם כמכת השוט, וכקוץ המנקר העין:

פסוק יד
בדרך כל הארץ. בדרך אשר כל הבריות הולכים שם, ורצה לומר הנה אמות ככל בני אדם, ולא אראה בכל אשר יקרה אתכם לאחר זמן.
וידעתם וגו'.
רצה לומר, עתה דעו והבינו בכל לב ובכל נפש את הקורות, כי הלא לא נפל דבר מהדברים הטובים אשר דבר ה':

פסוק טו
והיה וגו'. וכמו שהיה כל דבר הטוב, כן יהיה כל דבר הרע:

פסוק טז
בעברכם. כאשר תעברו את ברית ה' וגו':

הפרק הבא    הפרק הקודם