רלבג לשמואל ב פרק ד

[ד, ב-ח]
והנה אחר זה קשרו שני שרי גדודים אשר לבן שאול על איש בשת והרגוהו בביתו על משכבו בהיותו שוכב משכב הצהרים, ונכנסו עם אנשים לוקחי חטים שבאו בתוך הבית, ונשאו את ראשו לדוד למצוא חן בעיניו.

[ד, יב]
והוא נקם את נקמת איש בשת מהם, וצוה להרגם ולקצץ ידיהם ורגליהם, ותלו אותם על הברכה בחברון ויקבור את ראש איש בשת בקבר אבנר בחברון.

הפרק הבא    הפרק הקודם