רלבג לשמואל ב פרק ט

[ט, א]
והנה זכר שכבר היה מטוב נפש דוד שהתעורר לעשות חסד אל הנשאר לבית שאול.

[ט, ו-ז]
ולזה שם מפיבשת בן יהונתן מאוכלי שולחנו, והשיב לו את כל שדה שאול אביו.

הפרק הבא    הפרק הקודם