ראב"ע איוב פרק כח

[כח, א]
יזוקו -
כמו יזקקו והעניין, כי הכל תלוי במזל בני אדם, גם המקומות.

[כח, ב]
ומאבן יצוק נחושה -
והיה ראוי להיותו נחוש.

[כח, ג]
אבן אפל -
היא הארץ שהיא עיקר האופל, גם היא עיקר קדרות הלבנה, בשעה שתכדר בחצי החדש, בהיותה עם ראש התלי או הזנב.

[כח, ד]
גר -
יפרוץ המקום נחל שהוא גר והעניין מוגר כמים המוגרים, עד שנשכח מרוב שדרכו בני אדם.

דלו -

כמו דללו וחרבו.

מאנוש -
שנעו, שהם הולכים ונעים.

[כח, ה]
ותחתיה -
ויש ארץ שתחתיה נהפך.

כמו אש -
כארץ גפרית והרי האש.

ויש ארץ מקום ספיר אבניה.
גם יש מקום לא נדע מה יש שם. גם לא ידעו עיט - הוא העוף.

כח, ח]
לא עדה -
עבר תרגום אשר עבר בין הגזרים האלה, וכמהו: מעדה בגד ביום קרה.

[כח, ט]
בחלמיש שלח ידו -
המקום ויהפוך ההרים משרשיהם ויבקע יארים בצורים ובחלמיש.

[כח, י]
וכל יקר -
הם המים שיוציא מהצורים, והפך זה שייבש הנהרות.

[כח, יא]
ופירוש מבכי
מרוץ וכמוהו נבכי ים.

חבש -
יעצור כמו: ולא חובשו לא אהיה חובש.

ותעלומה יוציא אור -
מה שהיה בתעלומות הנהרות יראו, כאשר ייבשו המים ועניין אלה הדברים שהמקום יעשה הדבר, והפך הדבר יתן טוב לרשע גם ישלם לו רע, אפילו מקומות הארץ משתנים ארץ תצמיח וארץ לא יעלה בה כל עשב, ולדעת עיקר אלה העניינים למה זה לא יוכל האדם לדעת תהום, אמר: אילו היה האדם יכול לרדת אל תהום לא ימצא זאת החכמה או למעמקי הים.

[כח, טז]
תסולה -
תערוך, וכמוהו המסולאים בפז.

בכתם אופיר -
הוא הזהב.

[כח, יז]
זכוכית -
היא אבן יקרה זכה, או הדבר הידוע.

ותמורתה -
ולא תמורתה.

[כח, יט]
בכתם טהור -
בעבור שאמר טהור, יורה שהוא זהב, כי אילו היה אבן יקרה מה ענין טהור?!
והנה הוא כמו זהב טהור.

[כח, כב]
אבדון ומות -
הם המתים.

הקדמונים אמרו לנו:
כי גם הם שמעו מאחרים כי לא יוכל האדם לדעת אלה העניינים, וכי אם הבורא לבדו שברא הארבעה המוסדות והם:
הארץ,
השמים,
והרוח,
והמים,

והם נזכרים בשני הפסוקים והוא יראה פלאים חדשים בדברי המטר, על כן אמר: בעשותו למטר חק.

[כח, כו]
לחזיז -
אומץ ותוקף הוא, וכמוהו: ה' עושה חזיזים.

[כח, כז]
אז ראה ויספרה -
אין ויספרה מן ויספר משה כי אם ממספר, או מן וללמדה ספר והעניין היא כתובה אצלו וכמוהו: יספר שחקים בחכמה.


הפרק הבא    הפרק הקודם