ראב"ע נחמיה פרק א

[א. א]
דברי נחמיה -
שנת עשרים למלכות ארתחששתא, שהוא דריוש.

[א, ד]
ישבתי ואבכה -
ישבתי לארץ או ישבתי משומם.

[א, ו]
קשבת -
תואר דבר על משקל עורת.

יומם ולילה -
דבק עם מתפלל, והפירוש מתפלל היום ואתפלל יומם ולילה פעמים רבות, על בני ישראל תשמע תפילתי או היום שלם.

ופירוש יומם ולילה –
כי היום עם הלילה יקרא יום.

[א, ז]
חבול חבלנו -
מן מחבלים כרמים ופירושו: שחתנו מצותיך.

[א, יא]
אנא -
לשון פיוס.

הפרק הבא    הפרק הקודם