ראב"ע נחמיה פרק יא

[יא, יד]
בן הגדולים -
בן אחד מהגדולים.

[יא, טז]
ושבתי ויוזבד על המלאכה החיצונה -
שהוא מחוץ לעיר, לצורך בית האלהים.

[יא, יז]
ראש התחלה יהודה לתפלה -
והטעם אסף הוא הראש ובתחלת השירות הוא יהודה לעת התפלה ראשונה, ואחרי כן אחיו ובני יהודה על הנכון וכן יהושיע ה'.

ובקבוקיה משנה מאחיו -
להיות משנה לאסף.

[יא, כא]
וציחה וגישפא על הנתינים -
פירוש פקידים.

[יא, כג]
ואמנה על המשוררים -
קיום ותוקף וכן אנחנו כורתים אמנה, ליד המלך למצותו.

[יא, לו]
ומן הלוים מחלקות יהודה -
פירש: שישבו במחלקות יהודה עד לבנימן.

הפרק הבא    הפרק הקודם