מצודות דוד, ישעיהו פרק לטפסוק א
וישמע. ר"ל על כי שמע שחלה ונתרפא לכן שלח לו ספרים ומנחה דרך אהבה ובד"ה נאמר ששלח לדרוש המופת הנעשה בחליו:

פסוק ב
עליהם. על בואם:

פסוק ו
ונשא. יהיה נשא ונלקח
ואשר אצרו.
אשר טמנו באוצר
לא יותר דבר.
מכל אשר בביתך:

פסוק ז
ומבניך. הם דניאל חנניה מישאל ועזריה
אשר יצאו וגו'.
כפל הדבר פעמים ושלש כדרך המקרא:

פסוק ח
טוב דבר ה'. טוב הדבר בעיני ופי' דבריו ואמר הואיל ויהיה בימי שלום וה' יאמת לי הבטחתי אינני חושש במה שיהיה אחרי מותי:

הפרק הבא    הפרק הקודם