מצודות דוד, יהושע פרק יבפסוק ב
יבק הנחל. שם מקום סמוך להנחל, והיה מגבול בני עמון:

פסוק ג
והערבה. גם היא היתה ממשלת סיחון
ומתימן.
ומפאת הדרום, משל תחת אשדות הפסגה:

פסוק ד
גבול עוג וגו'. רצה לומר, גם גבול עוג ירשו:

פסוק ה
גבול סיחון. אצל גבול סיחון, כי חצי הגלעד השנית של סיחון היתה:

פסוק ט
מלך יריחו אחד. מוסב על המקרא שלפני פניו (פסוק ז) ואלה מלכי הארץ וגו' מלך יריחו וגו':

פסוק כב
מלך יקנעם לכרמל. יקנעם שם עיר המלוכה, והיתה סמוכה לעיר כרמל ואליה תחשב. וכן מלך דור וגו' וכן מלך גוים וגו':

הפרק הבא    הפרק הקודם