מצודות דוד, יהושע פרק כפסוק ב
לכם. להנאתכם:

פסוק ג
למקלט. לקלוט את הרוצח מיד גואל הדם, לבל יהרגנו כאשר יחם לבבו:

פסוק ד
את דבריו. איך שגג בהרציחה
ואספו אותו.
עם שלא ידעו שהאמת אתו:

פסוק ה
גואל הדם. קרוב הנרצח, הרוצה לנקום נקמתו
אחריו.
אל עיר מקלטו
ולא יסגירו.
רצה לומר, אנשי העיר יעזרו להרוצח ולא ימסרו אותו ביד גואל הדם
כי בבלי דעת.
אם הרג בבלי דעת
ולא שנא.
לומר שהיה מערים בדבר:

פסוק ו
למשפט. לדונו אם הוא חייב גלות, וכאשר יצא חייב, יחזור לעיר מקלטו וישב בה עד ימות הכהן הגדול
אז.
אחרי מות הכהן הגדול:

פסוק ט
עד עמדו. עד יעמוד למשפט לדונו אם הוא חייב מיתה, וכאשר יצא חייב, אז ביד גואל הדם להמיתו:

הפרק הבא    הפרק הקודם