מצודות דוד, שמואל א פרק הפסוק ג
לפניו ארצה. על פניו נפל לארץ לפני הארון.
וישיבו.
כי חשבו שבמקרה נפל:

פסוק ד
כרותות אל המפתן. היו כרותות ומונחות על המפתן
רק דגון.
גוף העבודה זרה העשוי בדמות דג:

פסוק ה
על כן. על שמצאו על המפתן ראשו וכפות ידיו, החזיקו המפתן למקום קדוש, ולא דרכו עליו
וכל הבאים.
מיתר העם
מפתן דגון.
מפתן בית דגון:

פסוק ו
וישמם. במה שהכה אותם בעפולים, והיו בצורת טחורים:

פסוק ז
כי כן. אשר הארון עשה בהם שפטים ובאלהיהם:

פסוק ט
יד ה' בעיר. מכת יד ה' בעיר גת
וישתרו.
העפולים, היו בהם נסתרים הרבה מבפנים, היותר מכאיבים:

פסוק י
ואת עמי. כי שרי העם היו הזועקים:

פסוק יא
מהומת מות. מלבד מכת העפולים, היתה בהם מגפת ה':

פסוק יב
אשר לא מתו. בהמגפה.
השמים.
הוא מדרך גוזמא, ורצה לומר, גדלה מאוד עד למעלה:

הפרק הבא    הפרק הקודם