אור החיים, במדבר פרק ב


{ג} והחונים וגו'. אמר והחונים בתוספת וא''ו, לצד שקדם מצות חנייה סביב למשכן הוסיף להתנות סדרן.

{לג} והלוים לא התפקדו וגו' כאשר וגו'. פירוש הגם שמספר זה מספר הכבוד והמעלה שעשו כסדר המלאכים שירדו עם השכינה בהר סיני כמאמרם ז''ל (במד''ר פנ:) אף על פי כן לא וגו' לצד כי מצות ה' היא לא תפקוד ולא תשא.

הפרק הבא    הפרק הקודם