רד"ק לישעיה פרק לז


[לז, יד]
ויקראהו -
כל אחד ואחד מן הספרים, וכן הוא במלכים ויקראה, וכן אמר ויפרשהו.

ויונתן תרגם:
ויקראהו - וקרא חד מנהון,

ואדוני אבי ז"ל פירש:
ויקראהו ויפרשהו - על הספר שהיה בו גדוף האל.

[לז, יח]
את כל הארצות ואת ארצם -
כתרגומו:
ית מדינתא וית ארעהון.
ר"ל המדינות והכפרים.

[לז, ל]
שחיס -
ובמלכים סחיש, והענין אחד, כמו כשב וכבש, שלמה ושמלה.


הפרק הבא    הפרק הקודם