רד"ק לדברי הימים ב פרק י

[י, ו]
איך אתם נועצים -
איך אתם בעצתכם לתת לי עצה.

להעם הזה -
עם ה"א הידיעה וברוב הה"א חסרה להקל.

[י, יד]
לאמר אכביד את עולכם -
היה לו לומר אבי הכביד את עולכם ואני אוסיף עליו, אלא פירש אם חסר דבר וכה משפטו אכביד את עולכם כאשר הכביד אבי ואני אוסיף עליו.
או אלף אכביד במקום ה"א והוא מקור כמו אברך, אשכם, שהאל"ף בהם במקום ה"א, ופירש אבי אמר להכביד עולכם ואני אוסיף עליו.

[י, טו]
כי היתה נסבה מעם האלהים -
ובספר מלכים אומר:
כי היתה סבה והוא שם וזה נפעל עומד שהוא התאר, ר"ל כי היתה גזרה נסבה מאת האלהים שישמע לעצת הילדים.

הפרק הבא    הפרק הקודם