רד"ק לדברי הימים ב פרק יב

[יב, יא]
אל תא הרצים -
פירש אל חדר הרצים.

[יב, טו]
להתיחש -
פירש דברי שמעיה ועדו הנביאים היו בדברי המלכים ובהתיחסם.

הפרק הבא    הפרק הקודם