רד"ק לדברי הימים ב פרק יד

[יד, י]
אל יעצר עמך אנוש -
כלומר אל ימלוך כמו יורש עצר, כלומר לא יהיה להם ממשלה כנגדך.
או פירש אל יעצר כח.

הפרק הבא    הפרק הקודם