רד"ק לדברי הימים ב פרק כז

[כז, ב]
רק לא בא אל היכל ה' -
כלומר בזה הדבר לא עשה כעזיהו אביו שבא אל היכל ה' להקטיר.
או פירש רק לא בא אל היכל ה', בעבור שנכשל בו עזיהו אביו לא רצה להכנס שם להתפלל ולהקריב קרבנותיו והיה מקריב בבמות, וזהו שאמר: אחריו.

ועוד העם משחיתים -
כמו שמפורש במלכים: עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות.

[כז, ג]
ובחומת העופל -
כמו עופל ובחן, מקום גבוה.

[כז, ד]
ובחרשים בנה בירניות ומגדלים -
ביערים.
תרגום:
יער – חורשא.

בירניות -
כמו בירות, מן כי לא לאדם הבירה, שפירושו ארמון.

הפרק הבא    הפרק הקודם