רד"ק דברי הימים לפרק לג

[לג, ז]
לעילום -
כמו לעולם.

[לג, יד]
מערבה לגיחון -
מלרע והוא כמו מערב, ובא עם הנקבה אשר נוספת עם השמות.
וכן: ממזרח שמש וממערבה.

ויתכן שיהיה הה"א בשניהם כינוי הנקבה והיה דינו במפיק וכבר כתבנו הדומים בספר מכלל ופירוש מערבה לגיחון מערב החומה היה לגיחון.
וכן וממערבה - ממערב השמש, כי השמש בל' נקבה ובלשון זכר.

וסבב לעופל -
מקום גבוה שהיה בחומה.

[לג, יט]
על דברי חוזי -
כמו חוזים.
וכן וחשפי שת,
וקרע לו חלוני.

[לג, כ]
ויקברוהו ביתו -
כמו בביתו.
הנמצא בית ה', ופירש ביתו בגן שהיה לו בבית וכן אומר במלכים: בגן ביתו, והבית הוא כלל לבתים ולגן.

הפרק הבא    הפרק הקודם