רד"ק יהושע פרק יב


[יב, ט]
מלך יריחו אחד -
כל אלה שלשים ואחד מלכים שזוכר לא היה מלך על עיר אחת לבדה אלא כל עיר ועיר שזוכר, הייתה ראש ממלכתו והיה מושל על עיירות וכפרים אחרים.

הפרק הבא    הפרק הקודם