רמבן, במדבר פרק לד


(ב): אל הארץ כנען -
כמו והנבואה עודד הנביא (דהי"ב טו ח), והטעם אל הארץ ארץ כנען, לשון רבי אברהם.
וכן כתב רש"י (בראשית לא יג): והביאו לדמיון האל בית אל, וכבר פירשתי סודו (שם).

והנכון בעיני
"באל הארץ כנען"
, כי שם הארץ הזאת כנען, כמו מצרים שם הארץ כשם העם, וכן יושבי כנען (שמות טו טו), וכן כנען ארץ פלשתים והאבדתיך מאין יושב (צפניה ב ה), והנה "אל הארץ כנען" כמו שאמר העיר ירושלים, והמלך דוד (מ"א א א), והאיש גבריאל (דניאל ט כא).

הפרק הבא    הפרק הקודם