רשי, מלכים א פרק טו


פרק טו, א
ובשנת שמונה עשרה למלך ירבעם. שנה אחת אחר מות רחבעם, ובשנת עשרים לירבעם מלך אסא, שנה השלישית של נדב (אבים) נמנית למלך אסא שנה, ולו נמי נמנית.

פרק טו, יב

ויעבר הקדשים. תרגם יונתן: ופלי נפקת ברא.

פרק טו, יג

ויסירה מגבירה. מהיות גבירה. אשר עשתה מפלצת. אמרו רבותינו (עבודה זרה מד א) מפליא ליצנותא, כמין זכרות עשתה לה, והיא היתה נבעלת לו בכל יום.

פרק טו, יד

והבמות לא סרו. במות היחיד, שהורגלו ליקרב עליהן לשמים משחרבה שילה עד שנבנה הבית שהיו הבמות מותרות, לא סרו עתה, ואף על פי שנאסרו משנבנה הבית, והיו ענושים עליה כרת.

פרק טו, כב

אין נקי. אפילו חתן מחדרו, שנאמר בו (דברים כד ה,) 'נקי יהיה לביתו שנה אחת'.

פרק טו, כה

שנתים. השניה והשלישית לאסא.

פרק טו, לג

בשנת שלש לאסא מלך יהודה מלך בעשא. שנה השלישית לאסא, נמנית לנדב ולבעשא.

הפרק הבא    הפרק הקודם