רשי, מלכים ב פרק אפרק א, ב

בעד השבכה. גראד"ה בלע"ז, אומר אני, שרגילים לאורגו שתי וערב בנסרים ארוכים וקצרים, שקורין קנטינל"י בלע"ז, ועושין נקבים נקבים כעין שבכה, וקרוי פרדונ"י בלע"ז. ואני שמעתי, שבכה ווי"ץ בלע"ז, ובלשון אשכנז שווינדל שטיג, כמו שפירשתי (מלכ"א ו ח) ובלולים יעלו. ויחל. לשון חולי.

פרק א, יז

וימלוך יהורם תחתיו. אחיו היה. בשנת שתים ליהורם בן יהושפט. אפשר לומר כן, והלא מלך בשנת תשע עשרה ליהושפט, שהרי אחזיה מלך בשבע עשרה, ומלך שנתים, ובסמוך נמי כתיב בשנת שמונה עשרה ליהושפט מָלַךְ יהורם, ויהושפט מלך עשרים וחמש שנים קודם שמלך יהורם בנו, אלא ראוי היה יהושפט ליהרג ברמות גלעד, ובשכר שזעק, תלה לו שבע שנים, ומאותה שעה הוא מונה לבנו (תוספתא סוטה יב ב).

הפרק הבא    הפרק הקודם