רשי, ירמיהו פרק להפרק לה, ב

אל בית הרכבים. בני יונדב בן רכב ומבני יתרו היו.

פרק לה, ד

איש האלהים. נביא ה'. שומר הסף. אמרכלא טרשויאי"א בלע"ז.

פרק לה, ז

באהלים תשבו. במדבריות אשר אתם גרים שם לא היה להם חלק בארץ שבני גרים היו.

פרק לה, יא

ויהי בעלות נבוכדראצר. על כרחנו באנו העיר לכך עכשיו אנו יושבים בבתים.

הפרק הבא    הפרק הקודם