רשי, יואל פרק א


פרק א, א
אל יואל בן פתואל. בן שמואל הנביא שפיתה לאל בתפילתו, יש אומרים שנבואה זו נאמרה באותן שבע שנים שאמר אלישע (מלכים ב ח) כי קרא ה' לרעב וגו' ובימי יהורם בן אחאב היו, ובהלכות גדולות נמצא יואל ונחום וחבקוק היו בימי מנשה.

פרק א, ב
ההיתה זאת. האמורה למטה.

פרק א, ד
יתר הגזם וגו'. גזם ארבה ילק חסיל מיני גובאי הם ונתנבא עליהם שיבאו ובאו באותן הימים וכלו כל פרי העץ וירק השדה.

פרק א, ה
עסיס. יין הטוב.

פרק א, ו
גוי עלה על ארצי. הגובאי הזה כינהו כצבא גוים. ומתלעות. הן השינים הגסין שלועס בהן.

פרק א, ז
לקצפה. למפח נפש. חשף חשפה והשליך. קלוף קליפות העץ והשליכו עד הלבינו זמורות הגפן.

פרק א, ח
אלי. קינה מתרגמינן אליא.

פרק א, ט
הכרת. כמו נכרת ה"א הנקודה בחטף קמץ עומדת במקום נו"ן כמו וחית השדה השלמה לך (איוב ה).

פרק א, יא
הובישו. הכלמו. אכרים. מנהיגי המחרישה. על חטה ועל שעורה. מוסב על אכרים, ועל הכורמים אמר.

פרק א, יב
הגפן הובישה והתאנה אומללה. נכרתה פסק פריה. הוביש. כמו יבש.

פרק א, יד
קדשו צום. הזמינו צום. עצרה. אסיפה.

פרק א, טו
אהה. לשון גניחת יללה. וכשוד. וכביזת שודדים. יבוא. מאת המקום.

פרק א, טז
נגד עינינו. אנו רואים.

פרק א, יז
עבשו. העלו חלודה ועיפוש בלע"ז מויישי"ר. פרודות. תרגם יונתן גרבי חמרא. מגרפותיהם. תרגום יונתן מגופתהון מגופת כיסוי החביות. נשמו אוצרות. של יין ושל שמן. ממגורות. מגורות של חטין.

פרק א, יח
נבוכו. נתערבלו ונסגרו ותעו ביערים ובמדברות. נאשמו. נתקלקלו באשמתן.

פרק א, יט
נאות מדבר. לשון נוה.

פרק א, כ
תערוג. תצעק כאשר פתר דונש ערג לאילים נהם לשחלים וגעה לעגלים וצהל לסוסים ציפצוף לעופות ונבח לכלבים.

הפרק הבא    הפרק הקודם