רשי, תהלים פרק קלחפרק קלח, א

נגד אלהים אזמרך.
לעיני השרים (מלכים).

פרק קלח, ב

כי הגדלת על כל שמך אמרתך.
שמך בעל גבורות קנוא ונוקם ואמרת הבטחת טובך וחסדך הגדלת על כל שמך אמרתך שאתה מעביר לנו על מדותיך וסולח לנו.

פרק קלח, ג

תרהיבני.
הגדלתני.

פרק קלח, ד

כי שמעו.
כששמעו אמרי פיך לא תרצח לא תנאף הודו על אמרי פיך על אנכי ולא יהיה לך, כדי הוא להקבילם עול מלכותו עליהם תחלה ואח"כ יגזור כל גזרותיו.

פרק קלח, ו

יידע.
ייסר כמו ויודע בהם את אנשי סכות.

פרק קלח, ח

יגמור בעדי.
יסכים ע"י בקשותי. מעשי ידיך. בבית הבחירה שנאמר: בו כוננו ידיך שמות טו.

הפרק הבא    הפרק הקודם