רשי, תהלים פרק קמטפרק קמט, ו

רוממות אל בגרונם.
והם לחרב פיפיות בידם.

פרק קמט, ח

בזקים.
שרשראות.

פרק קמט, ט

משפט כתוב.
ונתתי את נקמתי באדום וגו' (יחזקאל כ"ה) , ואם תאמר עדיין לא נולד יחזקאל כשאמר דוד זאת נתנבא דוד על קץ הגאולה וכשיבא הקץ כבר כתוב הוא המשפט זה ימים רבים.

הפרק הבא    הפרק הקודם