רשי, תהלים פרק סאפרק סא, ג

מקצה הארץ.
אף ע"פ שאני רחוק מאנשי שאני משלח על אויבי למלחמה. אליך אקרא בעטף לבי. עליהם ועל מה אני קורא לך שתנחני בצור שהוא רם וחזק ממני.

פרק סא, ה

אגורה באהלך עולמים.
זכני בעוה"ז ובעולם הבא.

פרק סא, ו

נתת ירושת יראי שמך.
החזרת ערי ירושתם על ידי.

פרק סא, ז

ימים על ימי מלך תוסיף.
אם נגזר עלי למות בחור הוסיף ימים על ימי עד ששנותי יהיו שבעים שנה, כמו שני דור ודור.

פרק סא, ח

ישב.
המלך לעולם לפני אלהים. חסד ואמת. שהוא עוסק בהם יהיו מזומנים לנצרו. מן. הזמנה כמו (יונה ד') וימן ה' קקיון.

פרק סא, ט

כן אזמרה.
כמו שתטיב לי כן אזמרה שמך להיותי משלם נדרי יום יום.

הפרק הבא    הפרק הקודם