רשי, תהלים פרק עפרק ע, א

לדוד להזכיר.
לשון תפלה הוא, כמו ואנחנו בשם ה' אלהינו נזכיר (לעיל כ') , וכן בדברי הימים להזכיר ולהודות לה' ובמדרש תהלים ראיתי משל למלך שכעס על צאנו וסתר את הדיר והוציא את הצאן ואת הרועה אחר זמן החזיר את הצאן ובנה את הדיר ולא הזכיר את הרועה אמר הרועה הרי הצאן מוחזר והדיר בנוי ואני איני נזכר כך למעלה מן הענין נאמר כי אלהים יושיע ציון וגו' ואוהבי שמו ישכנו בה, הרי הדיר בנוי והצאן כנוס והרועה (זה דוד) לא נזכר לכך נאמר לדוד להזכיר אלהים להצילני.

פרק ע, ד

ישובו על עקב בשתם.
מדה במדה כמו שעשו לי. על עקב. באותו מעגל עצמו אנצי"ש טראצ"ש בלע"ז. האומרים. עלי. האח האח. לשון חדוה בראותו באויבו כרצונו.

פרק ע, ו

חושה לי.
לעזור.

הפרק הבא    הפרק הקודם