רשי, במדבר פרק לו

(ג) ונוסף על נחלת המטה -
שהרי בנה יורשה והבן מתייחס על שבט אביו:

(ד) ואם יהיה היובל -
מכאן
היה רבי יהודה אומר: עתיד היובל שיפסוק:

ואם יהיה היובל -
כלומר אין זו מכירה שחוזרת ביובל, שהירושה אינה חוזרת, ואפילו אם יהיה היובל לא תחזור הנחלה לשבטו, ונמצא שנוספה על נחלת המטה אשר תהיינה להם:

(ח) וכל בת ירשת נחלה -
שלא היה בן לאביה:

(יא) מחלה תרצה וגו' -
כאן מנאן לפי גדולתן זו מזו בשנים ונשאו כסדר תולדותן, ובכל המקרא מנאן לפי חכמתן ומגיד ששקולות זו כזו.הפרק הבא    הפרק הקודם