רשי, שופטים פרק יג


פרק יג, ד
יין ושכר. (תרגום) חמר חדת ועתיק.

פרק יג, ה

ומורה. תער, על שם שמורה ומשליך את השער.

פרק יג, ז

ואל תאכלי כל טמאה. דברים האסורים לנזיר.

פרק יג, ח

לנער היולד. העתיד להוולד.

פרק יג, יא

אחרי אשתו. אחר עצתה.

פרק יג, יב

מה יהיה משפט הנער ומעשהו. [תרגום] מה חזי למעבד לעולימא ומה נעביד ליה.

פרק יג, טו
נעצרה נא אותך. נאסוף אותך אל הבית.

פרק יג, יז

כי יבא דבריך. אם יבא לנו שליחות דבר מאתך, משנדע ונכיר את שמך. וכבדנוך. ונעשה מה שתשלח לנו.

פרק יג, יח

והוא פלאי. מכוסה, תמיד הוא משתנה ואין ידוע למה משתנה היום (ספרי נשא מב).

פרק יג, כג

וכעת. הזאת. לא השמיענו כזאת. לא היה משמיענו בשורה זו אם ראויים אנו למות.

פרק יג, כה

לפעמו. לבא בקרבו לפעמים.

הפרק הבא    הפרק הקודם