רשי, שמואל א פרק יט


פרק יט, ג
ליד אבי. סמוך לאבי, איינשיי"ש בלע"ז.

פרק יט, יג

ותקח מיכל. כדי שלא יבינו שברח וירדפו אחריו. את התרפים. עשויים בדמות גוף אדם.
כביר העזים.
עור מופשט שלם כחמת, פלוצי"ל בלע"ז. שמה מראשותיו. לפי שאין לתרפים שער, וזה דומה לשער אדם.

פרק יט, יז

הוא אמר אלי וגו'. אתה מסרתני ביד לסטים אחד, שלף חרבו עלי עד ששלחתיו.

פרק יט, יט

בניות. [תרגום] בבית אולפנא.

פרק יט, כ
להקת. [תרגום] סיעת.

פרק יט, כד
ויפשט גם הוא בגדיו. בגדי מלכות, ללבוש בגדי התלמידים. ויפול ערום. ונפל ברשן, תרגם יונתן: ונפל ערטילאי. ובשם רבי מנחם ששמע מפי ערבי אחד, ברשן בלשון ערבי משוגע.

הפרק הבא    הפרק הקודם