רשי, שמואל ב פרק טז


פרק טז, א
ומאה קיץ. [תרגום] ומאה מנן דבילתא.

פרק טז, י
כה יקלל. כן יקלל. ה' אמר לו. אפשר אדם כמותו שהוא ראש לסנהדרין, יקלל את המלך אם לא שנאמר לו מאת הקב"ה.

פרק טז, יב

יראה ה' בעיני. דמעת עיני.

פרק טז, יד

וינפש שם. בבחורים.

פרק טז, כא

וחזקו ידי כל אשר אתך. כי עתה ידם רפה לעזור לך, שאומרים בלבם הבן יתחרט אצל אביו, ואנו נהיה שנואים למלך.

הפרק הבא    הפרק הקודם